Algemene voorwaarden workshops

Algmene voorwaarden workshops/lezingen

 

Inschrijven gebeurt via de webshop of via info@tsoetekruidje.be

 

De Inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de workshop.

 

’t Soete Kruidje is gerechtigd de workshops te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren in geval van te weinig inschrijvingen. U wordt hiervan ten minste 24 uur op voorhand verwittigd. Mocht u op het later tijdstip de workshop niet wensen te volgen, dan kan deze kosteloos worden geannuleerd, mits 1 week na in kennis te zijn gesteld.

 

Cursusmateriaal mag op geen enkele manier aan derden worden afgestaan of in gebruik worden gegeven, zonder schriftelijke toesetemming van ’t Soete Kruidje.

 

Annulering kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, er wordt een administratieve kost aangerekend van 5 euro.

 

Latere annulering wordt niet terugbetaald.

 

Annuleringen dienen steeds schriftelijk per mail te gebeuren.

 

Workshops worden in geen enkel geval nadien terug betaald, tenzij de workshop door omstandigheden niet kan doorgaan.

 

Bij workshops op verplaatsing zullen steeds de vervoerskosten heen- en terug worden gerekend vanaf 30 km aan € 0,33 per km. 't Soete Kruidje kan geboekt worden voor een workshop of lezing in een straal van 80 km van Wakken.

 

De workshops van ’t Soete Kruidje worden steeds met heel veel zorg en kennis gegeven. De producten die worden gebruikt zijn van uitstekende kwaliteit. Allergieën kunnen echter nooit volledig worden uitgesloten. ’t Soete Kruidje kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor allergische reacties.

 

De lezingen en workshops zijn niet geevalueerd door medisch deskundigen. De informatie mag dan ook in geen geval gezien worden als een vervanging van doktersbezoek of voor het stellen van een diagnose.